Sf. Grigorie de Nyssa: „Mâna“ lui Dumnezeu nu e altceva decât puterea Fiului Său Cel Unul-Născut, Logosul „prin Carele toate s\'au făcut“.