Is 65:22
Nu vor mai zidi pentru ca alţii să locuiască,
nici nu vor mai sădi pentru ca alţii să mănânce;
căci zilele poporului Meu vor fi ca zilele pomului vieţii; i
ei îndelung se vor bucura de roada ostenelii lor.
Nu există nici o înregistrare pentru capitolul VT-Ps-1