Sf. Irineu observă: Apostolul Pavel afirmă că „Ierusalimul-cel-de-sus e liber, cel ce este mama noastră“ (Ga 4, 26), iar Evanghelistul Ioan mărturiseşte: „Şi-am văzut cetatea cea sfântă, noul Ierusalim, pogorându-se din cer de la Dumnezeu“ (Ap 21, 2); acestea, în legătură imediată cu „cerul cel nou şi pământul cel nou“ din Ap 21, 1.