Vechea şi stăruitoarea racilă a israeliţilor: înclinarea spre idolatrie.