M'a izbăvit: cf. traducerii şi interpretării lui Teodoret al Cirului.