Literal: „cele pustiite înainte de multe generaţii“.