Is 60:13
Şi slava Libanului va veni la tine
laolaltă cu chiparosul şi pinul şi cedrul,
ca să preamărească locul Meu cel sfânt,
iar Eu voi preamări locul picioarelor Mele h.
Is 35
Mântuire şi fericire.
1
Veseleşte-te, pustie însetată!
Să se bucure pustia
şi precum crinul să'nflorească! a
2
Vor înflori pustiile Iordanului
şi se vor bucura;
slava Libanului i s'a dat
şi cinstea Carmelului;
poporul Meu va vedea slava Domnului
şi măreţia lui Dumnezeu.
3
Întăriţi-vă, voi, mâini slabe,
şi voi, genunchi slăbănogiţi!
4
Alinaţi-vă, voi, cei lipsiţi de curaj;
fiţi tari, nu vă fie teamă;
iată că Dumnezeul nostru cu judecată răsplăteşte
şi tot cu ea va răsplăti. b
5
Atunci ochii orbilor vor vedea
şi urechile surzilor vor auzi.
6
Atunci va sări şchiopul ca un cerb
şi limpede va fi limba gângavilor, c
că apă a ţâşnit în pustie
şi pâraie în pământ însetat.
7
Ţarina uscată se va face bălţi,
pământul însetat va fi izvor de apă;
acolo va fi veselia păsărilor, d
locaş de turme, trestie şi bălţi.
8
Acolo va fi cale curată
şi „Cale sfântă“ se va chema;
şi nimeni necurat pe-acolo nu va trece,
nici cale necurată acolo nu va fi;
cei risipiţi vor merge pe ea
şi nu se vor rătăci. e
9
Leu nu va fi acolo,
nici fiară cumplită pe ea nu va urca,
şi nici pe-acolo că se va găsi;
dar cei mântuiţi şi cei adunaţi prin Domnul
vor umbla pe ea şi se vor întoarce
10
şi cu veselie veni-vor în Sion
şi desfătare veşnică pe creştetele lor; f
că pe capetele lor fi-va laudă şi bucurie,
şi veselia se va înstăpâni asupră-le:
durerea şi întristarea şi suspinul au fugit.