Is 57:15
Acestea grăieşte Cel-Preaînalt,
Cel ce'ntru cele de sus locuieşte pe veci,
– sfânt întru sfinţi e numele Lui –,
Cel-Preaînalt care Se odihneşte întru sfinţi,
Cel ce dă răbdare celor cu inima slabă
şi viaţă le dă celor cu inima zdrobită:
Ps 137
PSALMUL 137
Al lui David.
1Mărturisi-mă-voi Ţie, Doamne, cu toată inima mea,
şi'n faţa îngerilor Îţi voi cânta,
că ai auzit graiurile gurii mele.
2Închina-mă-voi spre locaşul Tău cel sfânt a
şi numelui Tău mă voi mărturisi
pentru mila şi adevărul Tău,
că numele cel sfânt Ţi l-ai preamărit peste tot ceea ce este b.

3În orice zi Te voi chema, auzi-mă degrab;
spor vei face'n sufletul meu cu puterea ta.
4Pe Tine să Te mărturisească, Doamne, toţi regii pământului,
că au auzit toate cuvintele gurii Tale,
5şi să cânte ei în căile Domnului,
că mare este slava Domnului.
6Că înalt este Domnul, dar spre cele smerite priveşte
şi pe cele înalte de departe le cunoaşte.

7Chiar dacă eu aş umbla prin miezul necazului,
Tu ţine-mă'n viaţă.
Mâna Ţi-ai întins-o peste mânia vrăjmaşilor mei
şi dreapta Ta m'a izbăvit.
8Domnul în locul meu le va răsplăti.
Doamne, mila Ta este în veac,
lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea.