„Israel“ e un nume simbolic al lui Iisus Hristos (cum este şi „Fiul lui David“), care atestă descendenţa Sa trupească. „Servul“ poate fi tradus aici şi prin „Robul“, în consonanţă cu textul din Filipeni 2, 7: (Hristos) „S'a golit pe Sine ăde slavăî luând chip de rob“ (doūlos).