Despre „insule“, vezi nota de la Fc 10, 5: popoarele în răspândirea lor; „neamuri“: popoarele păgâne care, prin Evanghelie, vor fi chemate la mântuire.