Is 47:06
Eu M'am mâniat pe poporul Meu,
tu Mi-ai pângărit moştenirea;
Eu i-am dat în mâna ta,
dar tu nu ai întins milă asupră-le d,
jugul bătrânului l-ai făcut foarte greu,
Za 1
CAPITOLUL 1
Îndemn la pocăinţă. Întâia vedenie: călăreţii.
1În luna a opta, în cel de al doilea an al lui Darius a, fost-a cuvântul Domnului către profetul Zaharia, fiul lui Berechia, fiul lui Ido, zicând:
2„Domnul a fost foarte mânios pe părinţii voştri.
3Şi le vei zice: Aşa grăieşte Domnul Atotţiitorul: Întoarceţi-vă la Mine, zice Domnul puterilor, şi Eu Mă voi întoarce spre voi, zice Domnul puterilor.
4Şi nu fiţi ca părinţii voştri, pe care profeţii de dinainte i-au mustrat, zicând: Aşa grăieşte Domnul Atotţiitorul: Întoarceţi-vă de la căile voastre cele rele şi de la izvodirile voastre cele rele b!; dar n'au ascultat şi nu le-a fost aminte să Mă asculte, zice Domnul Atotţiitorul.
5Unde sunt părinţii voştri? şi profeţii? Trăi-vor ei pe'ntotdeauna?
6Voi însă primiţi-Mi cuvintele şi legiuirile, tot ceea ce Eu poruncesc prin Duhul Meu robilor Mei profeţii c, cei ce au trăit în vremea părinţilor voştri; şi ei au răspuns şi au zis: Precum a rânduit Domnul Atotţiitorul să ne facă după căile noastre şi după izvodirile noastre, aşa ne-a făcut!“
7În douăzeci şi patru ale lunii a unsprezecea, adică luna Şebat d, în anul al doilea al lui Darius, fost-a cuvântul Domnului către profetul Zaharia, fiul lui Berechia, fiul lui Ido, zicând:
8„Am văzut în timpul nopţii; şi, iată un bărbat călare pe un cal roşu; şi stătea între doi munţi umbriţi e; iar înapoia lui, cai roşii şi suri şi tărcaţi şi albi.
9Şi am zis: Ce sunt aceştia, Doamne? Iar îngerul care vorbea întru mine mi-a zis f: Îţi voi arăta ce sunt acestea.
10Şi a răspuns bărbatul care stătea între munţi şi mi-a zis: Aceştia sunt cei pe care Domnul i-a trimis să dea ocol pământului.
11Iar ei i-au răspuns îngerului Domnului care stătea între munţi, şi i-au zis: Am dat ocol pământului întreg şi, iată, tot pământul e locuit şi se odihneşte.
12Şi a răspuns îngerul Domnului şi a zis: Doamne Atotţiitorule, până când oare nu vei avea Tu milă de Ierusalim şi de cetăţile lui Iuda, pe care de şaptezeci de ani le treci cu vederea g?
13Iar Domnul Atotţiitorul i-a răspuns îngerului – care vorbea întru mine – vorbe bune şi graiuri de mângâiere.
14Iar îngerul care grăia întru mine mi-a zis: Strigă şi zi: Aşa grăieşte Domnul Atotţiitorul: Gelos am fost, cu gelozie mare, pentru Ierusalim şi Sion h.
15Şi sunt foarte mânios pe păgânii care s'au repezit într'acolo; fiindcă, într'adevăr, Eu M'am mâniat puţin, dar ei s'au repezit să le facă rău.
16De aceea, aşa grăieşte Domnul: Mă voi întoarce cu milă spre Ierusalim; şi casa Mea va fi din nou zidită în el, zice Domnul Atotţiitorul, şi funia de măsurat se va întinde iarăşi pe Ierusalim.
17Şi mi-a zis îngerul care grăia întru mine: Mai strigă şi zi: Aşa grăieşte Domnul Atotţiitorul: Încă se vor desfăta cetăţile întru bunătăţi, şi încă va avea Domnul milă de Sion şi va alege Ierusalimul.