„cărunteţea“ (părul alb): metaforă pentru longevitatea imperiului babilonian.