Teodoret reţine faptul că profetul nu spune: „toată sămânţa lui Israel“, ci: „toată sămânţa fiilor lui Israel“; „fiii“ sunt descendenţii direcţi ai lui Israel, dar „sămânţa“ lor poate fi aflată în neamurile chemate la mântuire şi vrednice de ea.