După unii exegeţi, Isaia a preluat aceste două întrebări dintr'un ritual funebru (cu sensul obscur).