Is 44:04
şi vor răsări ca iarba'ntre pâraie
şi ca sălciile pe margini de apă curgătoare.
Nu există nici o înregistrare pentru capitolul VT-Ps-1