egkainízo = „a face din nou“, „a (se) prenoi“; a (se) primeni, a (se) împrospăta (şi cu un sens derivat: „a consacra“, „a sfinţi“ – ca în Dt 20, 5). Poate fi formulat şi: „Treziţi-vă la o viaţă nouă!“. T. M.: „Tăceţi în faţa Mea!“.