Is 40:11
Ca un păstor Îşi va paşte turma
şi cu braţul Său Îşi va aduna mieii,
iar pe cele îngreunate le va linişti.
Ps 22
PSALMUL 22
Un psalm al lui David. a
1Domnul mă paşte şi nimic nu-mi va lipsi.
2 La loc de păşune, acolo m'a sălăşluit,
la apa odihnei m'a hrănit,
3sufletul mi l-a întors la sineşi b.

El m'a călăuzit pe cărările dreptăţii
de dragul numelui Său c.
4Că chiar de voi umbla prin mijlocul umbrei morţii,
nu mă voi teme de rele, că Tu cu mine eşti;
toiagul Tău şi varga Ta, acestea m'au mângâiat d.

5Masă ai pregătit înainte-mi, de faţă cu cei ce mă necăjesc;
uns-ai cu untdelemn capul meu,
iar paharul Tău mă'mbată e de parc'ar fi prea tare.
6Şi mila Ta mă va urma în toate zilele vieţii mele
şi voi locui în casa Domnului întru lungime de zile.