„psaltirea“: instrument muzical asemănător cu harpa.