Interpreţii creştini ai primelor secole au văzut în cuvântul „Lege“ Noul Testament.