Viziunea asupra pogorârii Duhului Sfânt la Cincizecime.