Teodoret: Această prevestire nu poate fi raportată la Iezechia, care încă domnea, nici la Zorobabel, care era doar guvernator militar, nici la Iosia, care nu a avut virtuţile consemnate în profeţie. Aşadar, „Regele“ nu poate fi decât Iisus Hristos, iar „mai-marii“ nu pot fi decât apostolii Săi, ca principi ai Bisericii.