Is 29:05
Bogăţia necredincioşilor va fi ca praful de pe roată,
iar mulţimea celor ce te asupresc va fi ca spulberul ţărânii;
ca o împunsătură repede va fi
Nu există nici o înregistrare pentru capitolul VT-Ps-1