Profeţie asupra înfrângerii Satanei. „Sabia“: „sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu“ (Ef 6, 17); de aici, „Cuvântul“ (Logosul) lui Dumnezeu, Iisus Hristos, El Însuşi Dumnezeu (In 1, 1). Balaurul: „Balaurul cel mare, şarpele cel de demult, care se cheamă diavol şi Satana“ (Ap 12, 9). El e „şarpele ce fuge“ din faţa lui Iisus (Mt 8, 29) şi „şarpele încolăcit“, sinuos, înşelător, fascinant. Sf. Vasile cel Mare tălmăceşte: Cel ce-i urmează şarpelui demonstrează că însăşi viaţa lui e încolăcită, inegală, schimbătoare, bântuită de contradicţii.