Is 26:20
Mergi, poporul Meu, intră'n cămările tale,
închide-ţi uşa,
ascunde-te puţin, cât de cât,
până ce mânia Domnului va fi trecut.c
Nu există nici o înregistrare pentru capitolul VT-Ps-29