Sf. Chiril al Alexandriei: Bănuiesc că prin „rouă“ profetul înţelege puterea cea dătătoare de viaţă a Duhului Sfânt.