Rezonanţe noutestamentare: „Acesta este Fiul Meu Cel iubit“ (Mt 3, 17); „Tu eşti Fiul Meu Cel iubit“ (Mc 1, 11; Lc 3, 22). T. M.: „aşa am fost în faţa Ta“ (KJV); „aşa am fost din pricina Ta“ (RSV); „aşa am fost înaintea feţei Tale“ (BJ). Teodoret al Cirului: Suferind dureri aproape identice cu acelea ale femeii care naşte, Fiului Tău Celui iubit I se datorează faptul că noi am fost mântuiţi de dureri.