Is 26:16
Doamne, în necaz ne-am adus aminte de Tine,
în mic necaz certarea Ta ne-a fost.
Ps 116
PSALMUL 116
Aliluia.
1Lăudaţi-L pe Domnul, voi, toate neamurile,
pe El lăudaţi-L voi, toate popoarele;
2că s'a întărit mila Lui peste noi
şi adevărul Domnului rămâne în veac.