Teodoret al Cirului: Cuvinte rostite parcă de corul apostolilor.