Bunătatea lui Dumnezeu: Deşi nelegiuirile tirienilor s'au desfăşurat de-a lungul multor generaţii, Domnul limitează pedeapsa la durata unui rege cu viaţă lungă sau la aceea a unui om obişnuit.