Oraşul Sidon se socotea „întâiul-născut al Canaanului“ (vezi Fc 10, 15).