Is 21:17
iar rămăşiţa puternicelor arcuri ale fiilor lui Chedar se va împuţina; căci Domnul, Dumnezeul lui Israel, El a spus-o“.
Is 22
Profeţie asupra Ierusalimului.
1Cuvântul Văii Sionului. a
Ce s'a 'ntâmplat cu voi, că voi toţi v'aţi suit acum în podurile caselor,
fără ca ele să vă poată ajuta?
2
E plină cetatea de cei ce strigă;
răniţii tăi nu sunt răniţi de sabie,
morţii tăi nu sunt cei ce au murit în luptă.
3
Mai-marii tăi au fugit cu toţii,
robiţii tăi sunt strânşi în legături,
iar cei ce'n tine erau tari fugit-au departe.
4
De aceea am zis:
„Lăsaţi-mă'n pace!; amarnic voi plânge;
nu vă căsniţi să mă alinaţi
de supărarea fiicei neamului meu!“
5
Că-i zi de tulburare şi de nimicire şi de prăbuşire;
şi rătăcire-i trimisă de la Domnul Atotţiitorul;
ei rătăcesc prin Valea Sionului:
de la cel mai mic pân'la cel mai mare rătăcesc prin munţi.
6
Iar Elamiţii b şi-au luat tolbele,
şi oameni s'au suit pe cai
şi s'au adunat pentru luptă.
7
Şi va fi că văile tale cele alese se vor umple de care de luptă,
iar călăreţii îţi vor astupa porţile.
8
Şi vor descoperi porţile lui Iuda,
şi'n ziua aceea se vor uita
la casele cele alese ale cetăţii.
9
Şi vor descoperi locurile cele ascunse din casele cetăţuii lui David;
şi au văzut că ele sunt multe
şi că cineva a abătut spre cetate apa iezerului celui vechi
10
şi că ei au dărâmat casele Ierusalimului
spre a întări zidurile cetăţii.
11
Şi voi v'aţi adus apă între doi pereţi
în iezerul cel vechi,
dar n'aţi cătat la Cel ce dintru'nceput îl făcuse,
iar pe Cel ce l-a zidit nu L-aţi văzut.
12
Şi'n ziua aceea Domnul Atotţiitorul făcut-a chemare
pentru plângere şi tânguire
şi radere pe cap şi încingere cu sac. c
13
Dar ei s'au dedat la bucurie şi veselie,
înjunghiind viţei şi jertfind oi,
ca să mănânce carne şi să bea vin, zicând:
„Să mâncăm şi să bem, căci mâine vom muri!“... d
14
Iar lucrurile acestea sunt descoperite în auzul Domnului Atotţiitorului;
că păcatul acesta nu vă va fi iertat
până veţi muri. e
15
Acestea zice Domnul Atotţiitorul:
„Mergi în cămară la Şebna vistiernicul f
şi spune-i:
16
– De ce eşti aici? şi ce-i cu tine aici,
că ţi-ai cioplit aici mormânt
şi ţi-ai făcut mormânt la loc înalt
şi'n piatră ţi-ai săpat locaş?
17
Acum, iată, Domnul Atotţiitorul va lepăda de la Sine
şi-l va nimici pe un astfel de om
şi-ţi va lua vestmintele şi cununa ta cea slăvită
18
şi te va arunca într'o ţară mare şi nemăsurată,
şi acolo vei muri;
şi frumosul tău car de luptă îl va face de ruşine,
iar casa mai-marelui tău o va face să fie călcată'n picioare.
19
Şi tu vei fi aruncat din dregătoria ta
şi din locul tău.
20
Şi va fi că'n ziua aceea îl voi chema
pe robul Meu g Eliachim, fiul lui Hilchia,
21
şi-l voi îmbrăca în vestmântul tău
şi-i voi da cununa ta şi puterea,
iar dregătoria ta în mâinile lui o voi pune,
şi va fi el ca un părinte celor ce locuiesc în Ierusalim
şi celor ce locuiesc în Iuda.
22
Şi lui îi voi da slava lui David,
şi el va stăpâni
şi nimeni nu va fi să vorbească împotriva lui;
şi peste umărul său îi voi da cheia casei lui David,
iar el va deschide şi nimeni nu va fi să închidă,
el va închide şi nimeni nu va fi să deschidă. h
23
Şi-l voi pune pe el stăpânitor la loc apărat,
şi va şedea pe slăvitul tron al casei tatălui său.
24Şi tot cel ce-i slăvit în casa tatălui său va nădăjdui în el, de la cel mai mic pân' la cel mai mare, şi vor fi supuşii săi.
25În ziua aceea – acestea zice Domnul Atotţiitorul – omul care e bine aşezat în loc apărat va fi smuls de acolo şi aruncat şi va cădea; iar slava ce se află deasupră-i va pieri, căci Domnul a spus-o“.