Is 16:13
Acesta e cuvântul pe care Domnul l-a grăit asupra lui Moab, atunci când a grăit:
Is 15
Profeţie asupra lui Moab.
1Cuvântul cel împotriva Moabului:
Noaptea va pieri Moabul,
căci noaptea va fi nimicit zidul ţinutului moabit.
2
Mâhniţi-vă pentru voi înşivă,
că până şi Dibon va pieri,
acolo unde-i capiştea voastră;
acolo vă veţi sui să plângeţi pentru Nebo, ţinutul Moabului;
văitaţi-vă: fiece cap va fi lipsit de păr
şi toate braţele vor fi tăiate'n bucăţi.
3
În sac îmbrăcaţi-vă pe uliţele lui
şi bociţi-vă pe acoperişuri;
prin răspântiile lui urlaţi de-atâta plâns.
4
Că Heşbonul şi Eleale au strigat,
glasul lor pân'la Iahaţ s'a auzit;
de aceea rărunchii Moabului au înălţat strigare,
sufletul său asta va cunoaşte.
5
Inima Moabului strigă'ntru adâncul ei până la Ţoar:
e ca o junincă de trei ani.
Pe suişul Luhitului vor urca spre tine plângând;
pe drumul Horonaimului ce strigă: Zdrobire şi Cutremur.
6
Apa Nimrim va rămâne pustie
şi iarba va fi de lipsă,
pentru că iarbă verde nu va fi.
7
Oare, chiar şi astfel, va scăpa [Moabul]?
Că prin vale îi voi aduce pe Arabi şi-l vor lua...
8
Că strigarea a ajuns la hotarul ţinutului Moabului,
chiar pân'la Eglaim,
şi vaierul s'a dus pân' la fântâna Elim.
9
Şi apele Dimonului vor fi pline de sânge,
că Eu îi voi aduce pe Arabi asupra Dimonului
şi voi risipi seminţia lui Moab
şi pe a lui Ariel şi rămăşiţa Adamei.