„străinul“: rezidentul; cel de altă etnie stabilit în mijlocul Israeliţilor; prozelit.