Is 13:08
Bătrânii se vor tulbura
şi dureri îi vor cuprinde, ca ale femeii ce naşte;
şi se vor plânge unul altuia şi se vor înspăimânta
şi faţa şi-o vor schimba ca o flacără.
Nu există nici o înregistrare pentru capitolul VT-Ps-47