BJ, TOB: „munte pleşuv“; OSTY: „munte despuiat“; RSV: „munte golaş“; ŞERBAN: „muntele şăs“. Grecescul pedinós = „ceea ce formează o câmpie“, „ceea ce e situat în câmpie“. Sensul: platou pe vârful unui munte.