„marea Egiptului“ = Marea Roşie (aluzie la Iş 14, 16-30).