Is 11:09
iar ele nu-i vor face rău
şi nici nu vor putea să nimicească pe cineva în muntele Meu cel sfânt,
fiindcă totul s'a umplut de cunoaşterea Domnului,
aşa cum apa cea multă acoperă mările.
Ps 23
PSALMUL 23
Un psalm al lui David; pentru ziua cea dintâi de după Sâmbătă.
1Al Domnului e pământul şi plinirea lui,
lumea şi toţi cei ce locuiesc într'însa;
2Acesta pe mări l-a întemeiat
şi pe râuri l-a aşezat.

3Cine se va sui în muntele Domnului
şi cine va sta în locul Său cel sfânt a?:
4Cel nevinovat cu mâinile şi curat cu inima,
cel ce nu şi-a luat sufletul în deşert b
şi nu s'a jurat cu vicleşug aproapelui său.
5Acesta va primi binecuvântare de la Domnul
şi milostivire de la Dumnezeu, Mântuitorul său.
6Acesta este neamul celor ce-L caută [pe Domnul],
al celor ce caută faţa Dumnezeului lui Iacob.

7Deschideţi c, mai-mari, porţile voastre,
şi voi, porţi veşnice, ridicaţi-vă,
ca să intre Împăratul slavei.
8Cine este Acesta Împăratul slavei?
Domnul Cel tare şi puternic,
Domnul Cel tare în război d.
9Deschideţi, mai-mari, porţile voastre,
şi voi, porţi veşnice, ridicaţi-vă,
ca să intre Împăratul slavei.
10Cine este Acesta Împăratul slavei?
Domnul puterilor, Acesta este Împăratul slavei.