Versetele 6-9: pacea universală pe care o va instaura Mesia.