„sfântă seminţie...“: numai într'o seamă de versiuni greceşti; ed. Rahlfs o notează în josul paginii. Ideea e optimistă: deşi frunza părăseşte stejarul, totuşi trunchiul (textual: stéloma = „coloană înălţată“) rămâne, ca o garanţie a perpetuităţii.