Poem de o remarcabilă frumuseţe artistică, alcătuit de Isaia cam pe la'nceputul activităţii sale. Potrivit Sfinţilor Părinţi (Atanasie cel Mare, Ioan Hrisostom, Vasile cel Mare, Teodoret al Cirului), „Iubitul“ este Dumnezeu-Tatăl (în numele Căruia grăieşte poetul), dar „Iubit“ se cheamă şi Dumnezeu-Fiul (Ps 109, 4; Prov 8, 25); cât despre „vie“, numeroase sunt locurile din Biblie în care ea devine metaforă pentru „poporul Israel“ (Ps 79, 8-16; Ir 2, 21; Iz 15, 1-8); metafora va fi folosită şi de Iisus (Mt 21, 33-44).