Is 01:16
Spălaţi-vă, curăţiţi-vă,
ştergeţi de dinaintea ochilor Mei răutăţile din sufletele voastre,
lăsaţi-vă de răutăţi!
Nu există nici o înregistrare pentru capitolul VT-Ps-36