Teodoret de Cir: „capii“ sunt regii, „inimile“ sunt învăţătorii lui Israel.