Invocaţie inspirată din începutul Cântării lui Moise (Dt 32, 1).