Concluzia următoare şi versetele 28-30: preluate din T. M.