Grecescul belóstasis înseamnă, stricto sensu, „baterie de artilerie aşezată în linie de tragere“. În antichitate: maşinile de război care catapultau asupra cetăţii asediate, după caz, fie torţe aprinse, pentru incendiere, fie bolovani de piatră, pentru spargerea zidului.