„A sfinţi“ (a consacra) neamuri împotriva Babilonului: a le angaja într'un război sfânt, condus de Însuşi Domnul.