„munte dărăpănat“: metaforă pentru puterea distrugătoare; Babilonul era situat într'o câmpie.