„Din sângele răniţilor, din seul celor tari, arcul lui Ionatan nu se'ntorcea pustiu, iar sabia lui Saul nu se'nvârtea zadarnic“ (2 Rg 1, 22).