După Herodot, bărbaţii triburilor arabe se tundeau în rotund, răzându-şi tâmplele.