„regina Curţii“: tribul-matcă; descendenţii direcţi ai lui Chedar, fiul lui Ismael (cel născut lui Avram din egipteanca Agar – Fc 25, 13). T. M. foloseşte un termen mai general (şi mai prezumţios): „regatele Haţorului“: totalitatea triburilor arabe semi-nomade.